Spotkania konsultacyjne „Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego”

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak zaprasza,

do udziału w konsultacjach biznesowych, których przedmiotem są

Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,

Więcej

„Środa z Funduszami dla…” osób planujących założenie działalności gospodarczej – 01.10.2014

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… osób planujących założenie działalności gospodarczej”, które odbędą się 1 października 2014 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020. Więcej

„Środy z Funduszami dla…” – cykl spotkań informacyjnych nt. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – zapraszamy do udziału!

Od października 2014 roku realizowany będzie cykl spotkań informacyjnych poświęcony nowemu okresowi programowania 2014-2020. Celem spotkań jest popularyzacja oraz przekazanie informacji konkretnym grupom beneficjentów w poszczególnych województwach oraz promocja działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Działanie realizowane jest przez Sieć PIFE w całej Polsce.

Spotkania w województwie lubuskim będą się odbywać zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp. w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 12:00. Organizatorami spotkań są: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., które działają w ramach Sieci PIFE w województwie lubuskim. Więcej

Zakończony nabór do Kontraktu Lubuskiego

16 września zakończył się nabór koncepcji zgłaszanych do Kontraktu Lubuskiego (KL). W sumie wpłynęło ponad 60 propozycji planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przesłanych przez 23 partnerstwa. Zostaną one poddane analizie, następnie rozpoczną się negocjacje Zarządu Województwa Lubuskiego z przedstawicielami wybranych partnerstw. – Doceniam mądrość beneficjentów. Są to przemyślane pomysły i myślę, że zostaną wysoko ocenione – mówiła podczas konferencji prasowej 23 września br. marszałek Elżbieta Polak. Więcej

Kingdom of Smart – Smart Specialisation

Mobilne Punkty Informacyjne we wrześniu 2014 r.

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa do skorzystania z bezpłatnych porad dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w zakresie środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Ogłoszona została Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Szanowni Państwo,

29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r. Więcej

Przypomnienie o naborze koncepcji do Kontraktu Lubuskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy o trwającym naborze koncepcji do Kontraktu Lubuskiego. Nabór trwa do 16 września 2014 r.

Założeniem Kontraktu Lubuskiego jest idea planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju.

Szczególną uwagę zawracamy na informacje, które powinny być dostarczone wraz z wypełnionymi fiszkami projektowymi. Tylko kompletne aplikacje będą podlegały analizie. Więcej

Konsultacje społeczne Obszarów Inteligentnych Specjalizacji Województwa lubuskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

 

Czego dotyczą konsultacje?

Prowadzimy konsultacje w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk województwa lubuskiego na temat zapisów zawartych w Raporcie: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego.

Więcej

Zapraszamy do składania koncepcji w ramach Kontraktu Lubuskiego!

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą nr 274/3307/14, przyjął uchwałę ws. założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego i dalszego procedowania w tej sprawie.

Więcej