Kingdom of Smart – Smart Specialisation

Mobilne Punkty Informacyjne we wrześniu 2014 r.

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa do skorzystania z bezpłatnych porad dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w zakresie środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Ogłoszona została Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Szanowni Państwo,

29 sierpnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, tj. 13 września 2014 r. Więcej

Przypomnienie o naborze koncepcji do Kontraktu Lubuskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy o trwającym naborze koncepcji do Kontraktu Lubuskiego. Nabór trwa do 16 września 2014 r.

Założeniem Kontraktu Lubuskiego jest idea planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju.

Szczególną uwagę zawracamy na informacje, które powinny być dostarczone wraz z wypełnionymi fiszkami projektowymi. Tylko kompletne aplikacje będą podlegały analizie. Więcej

Konsultacje społeczne Obszarów Inteligentnych Specjalizacji Województwa lubuskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem są Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

 

Czego dotyczą konsultacje?

Prowadzimy konsultacje w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk województwa lubuskiego na temat zapisów zawartych w Raporcie: Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego.

Więcej

Zapraszamy do składania koncepcji w ramach Kontraktu Lubuskiego!

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą nr 274/3307/14, przyjął uchwałę ws. założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego i dalszego procedowania w tej sprawie.

Więcej

Konkurs „Innowacja Plus” to szansa na zaprezentowanie najlepszych pomysłów na promocję projektów sfery B+R.

Na stronie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zamieszczono informację o konkursie na najlepszą promocję projektów sfery B+R.

Jeśli przygotowaliście Państwo: ciekawe filmy, interesującą publikację, nowatorską stronę internetową lub każdą inną formę promocji, która okazała się skuteczna, to zapraszamy do wystartowania w konkursie. Poświęcenie paru godzin na skompletowanie materiałów zgłoszeniowych może zwrócić się z nawiązką! Więcej

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020

30 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020. Konsultacje potrwają do 2 września 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

Termin zgłaszania uwag upływa 2 września 2014 r. Więcej

Konsultacje projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Szanowni Państwo,

22 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 25 i 20 sierpnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Głównym celem sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu. Więcej

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie UE

Prezentujemy Państwu dokument pn.  Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Jest on podstawowym dokumentem krajowym określającym zakres wdrażania i koordynacji wszystkich działań związanych ze wsparciem systemu ochrony zdrowia (dofinansowanych zarówno ze środków EFRR jak i EFS) w perspektywie finansowej 2014-2020. Więcej