Portal internetowy OBSERWUJ LUBUSKIE

Szanowni Państwo!

Pod adresem http://obserwuj.lubuskie.pl/ dostępny jest portal internetowy zrealizowany przez Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytoriaslne (LROT). Portal składa się z dwóch modułów:

- części informacyjnej oraz

- ogólnodostępnej Bazy Danych Regionalnych (BDR). Więcej

Dodatkowe środki z PO PT 2014-2020 dla gmin na przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przeznaczyć ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POPT) średnio kilka milionów złotych na każde województwo w zakresie wsparcia dla gmin planujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Więcej

Wsparcie lubuskich przedsiębiorców – bezpłatne spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Zwrotne wsparcie dla lubuskich przedsiębiorców”, które odbędzie się 30 kwietnia 2015 r. w Zielonej Górze.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania zwrotnego wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach obecnie dostępnych środków unijnych:

-       oferta Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego,

-       oferta Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego. Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny we Wschowie i Szlichtyngowej – 21.04.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 21 kwietnia 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

SZOOP – konsultacje społeczne przedłużone

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP). Pierwotny termin zgłaszania uwag minął 8 kwietnia. Jednak zgodnie z decyzją Zarządu okres ten zostaje wydłużony do 15 kwietnia br. Jednocześnie przedłużone zostają konsultacje społeczne Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS. Więcej

MPI w Babimoście i Sulechowie – 29.04.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 29 kwietnia 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Ruszył pierwszy konkurs dla firm w Programie Inteligentny Rozwój

Od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. W efekcie powstaną gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie. Więcej

Portal Funduszy Europejskich

„Prosto do Funduszy” to tytuł najnowszej kampanii medialnej realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Stanowi ona jeden z elementów otwarcia perspektywy 2014-2020. Ma na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kampania będzie obecna w stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w Internecie. Informacje będą też pojawiać się sukcesywnie na profilach MliR w mediach społecznościowych C.Facebook rf, YouTube rf,Gooqle+ [jf). Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny w Małomicach i Żaganiu – 14.04.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 14 kwietnia 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2015

W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął w drodze uchwały Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2015. Więcej