MPI w Bojadłach, Trzebiechowie i Kargowej – 30.01.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 30 stycznia 2015 r. na bezpłatne konsultacje w Bojadłach, Trzebiechowie i Kargowej. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Więcej

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. publikujemy treść Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który został przyjęty Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia niektórych elementów programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu lubuskiego. Więcej

Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 29.01.2015 r. dla PUP dotyczące inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach POWER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 29.01.2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Do współorganizacji spotkania włączył się Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy zainteresowanych powyższą tematyką oraz dyskusją dotyczącą wsparcia osób młodych na rynku pracy. Więcej

Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 27.01.2015 r. dotyczące inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach POWER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 27.01.2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Do współorganizacji spotkania włączył się Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych powyższą tematyką oraz dyskusją dotyczącą wsparcia osób młodych na rynku pracy. Więcej

Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” 04.02.2015 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców”, które odbędą się w środę 04.02.2015 r. od godz. 12:00 w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny w Kostrzynie nad Odrą Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. – 27 stycznia 2015 r.

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają w dniu 27.01.2015 r. w godz. 9:00 – 11:00 wszystkich zainteresowanych mieszkańców w Kostrzyna nad Odrą i okolic do Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wsparcia Biznesu przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie, na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego w ramach środków Unii Europejskiej, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Stoisko informacyjno-promocyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich podczas konferencji „Odkryj drugą stronę!“ – Turystyka szansą wspólnego rozwoju Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają do odwiedzenia stoiska informacyjno-promocyjnego przygotowanego w związku z konferencją, która odbędzie się dnia 23.01.2015 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w Collegium Polonicum w Słubicach. Więcej

Spotkania informacyjne w Gorzowie Wlkp. dla studentów: 21.01.2015 r., 22.01.2015 r., 29.01.2015 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z możliwością uzyskania wsparcie ze środków UE. Więcej

Mobilne Punkty Informacyjne w powiecie strzelecko-drezdeneckim LPI Gorzów Wlkp. – styczeń 2015 r.

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają w styczniu 2015 r. mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego w ramach środków Unii Europejskiej.

Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się w następujących dniach: Więcej

Rusza procedura powoływania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

13 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził procedurę powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020 rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu komitetu monitorującego Program.

pobierz załącznik