Spotkanie informacyjne nt. Kontaktu Lubuskiego

19 listopada odbyło się spotkanie informacyjne z samorządowcami w sprawie Kontraktu Lubuskiego. W spotkaniu wzięła udział Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wicemarszałek Województwa Bogdan Nowak oraz członkowie Zespołu ds. Kontraktu Lubuskiego. Spotkanie miało wymiar informacyjny. Więcej

Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych” – 03.12.2014

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych”, które odbędą się 3 grudnia 2014 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące:

  • wsparcia potencjału organizacji pozarządowych,
  • dofinansowania na działania w obszarze edukacji i szkoleń,
  • dofinansowania na działania w obszarze aktywizacji społecznej / integracji,
  • dofinansowania na inne obszary działania organizacji pozarządowych,
  • dofinansowania na działalność w zakresie wsparcia biznesu,
  • organizacji pozarządowych jako partnera w realizacji projektów;
  • możliwości finansowania organizacji pozarządowych w Programach krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej. Więcej

MAMA MOŻE WSZYSTKO – spotkanie w Zielonej Górze

W piątek 28 listopada 2014 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkie mamy planujące powrócić na rynek pracy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie z cyklu „Mama może wszystko” skierowane jest do kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  Pierwsze prelekcje tego typu odbyły się w naszym województwie w latach poprzednich. Mamy miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w czterech miastach: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Słubicach i Żaganiu. Więcej

Kontrakt terytorialny dla Lubuskiego podpisany

14 listopada 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Marszałek Województwa Elżbieta Polak oraz Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, podpisali Kontrakt Terytorialny dla naszego regionu. Dokument został wcześniej zatwierdzony przez radę Ministrów oraz Zarząd Województwa Lubuskiego. Więcej

Zapraszamy na spotkanie w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć do Kontraktu Lubuskiego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. złożonych przez Państwa partnerskich koncepcji w ramach Kontraktu Lubuskiego, narzędzia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wymiarze terytorialnym. Spotkanie odbędzie się 19 listopada br. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Sala Kolumnowa na 1 piętrze). Więcej

Innowacyjna gospodarka, a własność intelektualna

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce to temat konferencji, która odbyła się w piątek, 7 listopada w zielonogórskim Hotelu Ruben. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki i biznesu. Na zaproszenie marszałek Elżbiety Polak udział wzięła także prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak. – W dziedzinie zgłaszanych wynalazków i przyznawanych patentów jesteśmy niestety na szarym końcu i mówię to otwarcie – powiedziała marszałek Polak. – Jesteśmy po to, by to zmienić.

To właśnie wynalazki, patenty oraz liczba absolwentów kierunków ścisłych są wskaźnikami, które bierze się pod uwagę w badaniach innowacyjności regionu – mówiła marszałek Polak. – W pojęciach innowacyjności często błądzimy, bo to nie tylko wynalazki techniczne, ale także nowoczesne metody zarządzania. Steve Jobs ujął to najlepiej: to nowy sposób działania, przynoszący pozytywne zmiany. W regionie lubuskim mamy ambitne plany, inwestowanie musi być przemyślane, polegające na otwieraniu umysłów. Chcemy by tutaj były dobrze płatne miejsca pracy, co przekłada się bezpośrednio na jakość życia. Region powinien być zrównoważony pod względem społecznym i gospodarczym, a także efektywnie zarządzany. Wszystkie nasze priorytety są zapisane w Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego. Będziemy sięgać po fundusze na gospodarkę i innowacje z programu regionalnego, ale także z programów krajowych. Więcej

„Pełno spraw dla niepełnosprawnych” – spotkanie informacyjne w Gorzowie Wlkp.

W środę 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się spotkanie z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, którego organizatorem jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji zaangażowanych w realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przyznawanie pomocy wszystkim osobom zainteresowanych założeniem lub rozwinięciem działalności gospodarczej. Więcej

MAMA MOŻE WSZYSTKO – spotkanie w Gorzowie Wlkp.

We wtorek 25 listopada 2014 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkie mamy planujące powrócić na rynek pracy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie z cyklu „Mama może wszystko” skierowane jest do kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  Pierwsze prelekcje tego typu odbyły się w naszym województwie w latach poprzednich. Mamy miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w czterech miastach: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Słubicach i Żaganiu. Więcej

„Pełno spraw dla niepełnosprawnych” – spotkanie w Zielonej Górze

W środę 19 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Chrobrego 1-3-5 odbędzie się spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. Uczestnikom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej czy dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Swoją działalność przedstawią też instytucje, które na co dzień zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych. Więcej

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakt Terytorialny

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakty Terytorialne (KT) dla siedmiu kolejnych województw. Wskazują one priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.
Więcej