Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok

W dniu 23 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok.

Dokument został przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z faktem, iż Zarząd Województwa Lubuskiego jest na etapie tworzenia systemu instytucjonalnego dla RPO-Lubuskie 2020, informacje w kolumnie dotyczącej instytucji organizującej konkurs wymagają uzupełnienia na późniejszym etapie. Więcej

Duże przedsiębiorstwa w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 powstał m.in. w oparciu o zapisy Umowy Partnerstwa, przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. Zgodnie z treścią przedmiotowej Umowy wsparcie w ramach Programu skoncentrowane jest głównie na MŚP, jednakże nie wyklucza w sposób całkowity możliwości korzystania ze wsparcia przedsiębiorstwom dużym, z definicji nie będącym MŚP. Więcej

Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”, które odbędą się w środę 04.03.2015 r. od godz. 12:00 w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny w Bytomiu Odrzańskim i Nowym Miasteczku w dniu 18.02.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych, które odbędą się 18 lutego 2015 r. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny w Niegosławicach i Szprotawie 26.02.2015

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Niegosławic i Szprotawy na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych, które odbędą się 26 lutego 2015 r. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Spotkanie informacyjne „ABC Przedsiębiorczości” w Zielonej Górze 13.02.2015 r.

Informacje o spotkaniu

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu” (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 13 lutego 2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 w salce konferencyjnej w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Sulechowskiej 1 w Zielonej Górze. Organizatorem spotkania jest Lubuski Fundusz Pożyczkowy (działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze), we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Więcej

Spotkanie informacyjne dla Rady Miejskiej w Lubsku 10.02.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 10 lutego 2015 r. organizuje spotkanie informacyjne dla przedstawicieli Rady Miejskiej w Lubsku, zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zostaną poruszone zagadnienia związane z możliwością uzyskania wsparcie ze środków UE. Więcej

MPI w Lubsku 10.02.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 10 lutego 2015 r. w godz. 9:00 – 10:30 na bezpłatne konsultacje w Lubsku. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

MPI w Maszewie i Bytnicy – 06.02.2015 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 6 lutego 2015 r. na bezpłatne konsultacje w Maszewie i Bytnicy. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Spotkanie informacyjne „ABC Przedsiębiorczości” w Gorzowie Wlkp. 05.02.2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu” (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 5 lutego 2015 r., w godzinach od 9:30 do 15:00 w sali konferencyjnej w Punkcie Informacyjnym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Organizatorem spotkania jest Lubuski Fundusz Pożyczkowy (działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze), we współpracy z Lokalny Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości skorzystania z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Więcej