Konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Szanowni Państwo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Link do strony, na której znajdują się dokumenty do konsultacji:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/Konsultacje_PBDK_2014_2023.aspx

Więcej

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Więcej

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy link do informacji o przyjęciu Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Więcej

Konkursu RegioStars 2015

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o rozpoczęciu konkursu RegioStars 2015 organizowanego przez Komisję Europejską- Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, do którego regiony NUTS2  mogą  zgłaszać najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane w Europie przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności. Więcej

Mobilne Punkty Informacyjne w grudniu 2014 r.

Sieć Punktów Informacyjnych  Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu żarskiego oraz okolic na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych.

Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. funduszy europejskich z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwoju  czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Więcej

Wykaz kluczowych inwestycji regionalnych Województwo Lubuskie

Get Adobe Flash player

Kolejny program zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała Program Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniający efektywne funkcjonowanie całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie. Więcej

„Środa z Funduszami dla… jednostek samorządu terytorialnego” – 07.01.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędą się 7 stycznia 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp. Więcej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyjęty przez Komisję Europejską

Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję akceptującą, 5 grudnia 2014 r., podpisała Corina Creţu komisarz UE ds. rozwoju regionalnego. Umożliwia to uruchomienie środków dla firm telekomunikacyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Więcej

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zlecił firmie Agrotec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które przeprowadzone jest przez niezależnych ewaluatorów.

Badanie rozpoczęło się 26 listopada 2014 r., natomiast zakończenie zaplanowane jest w I kwartale 2015 r. Więcej