Drukuj

stytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym przypomina o trwającym naborze wniosków nr LRPO/2.5/1/2012 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Konkurs prowadzony jest w terminie od 17.12.2012 r. do 31.01.2013 r. Osoby, które chciałyby założyć działalność gospodarczą (lub rozwinąć własny biznes) oraz te, które potrzebują pożyczki lub poręczenia kredytowego zapraszamy do jednego z funduszy, które już zostały dokapitalizowane przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny.