Drukuj

Weź udział w konkursie „Świat jaki lubisz”

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie „Świat, jaki lubisz”, będącego częścią kampanii KE promującej działania w dziedzinie klimatu i gospodarkę niskoemisyjną. W konkursie mogą brać udział zarówno organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i publiczne, jaki i pełnoletnie osoby prywatne.

Do konkursu można zgłaszać wszelkie projekty, niezależnie od ich skali, których celem jest obniżenie lub całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla oraz poprawa jakości życia ludzi. Ważne jest, aby projekt przyczyniał się do ograniczenia lub wyeliminowania emisji dwutlenku węgla – na poziomie technicznym lub przez kształtowanie pozytywnych zachowań. Projekty konkursowe powinny prezentować sprawdzone sposoby postępowania oraz model działania, który mogliby naśladować inni ludzie lub organizacje.

 

Projekty można zgłaszać w jednej z pięciu kategorii:

1. budownictwo mieszkaniowe

2. zakupy i jedzenie

3. ponowne wykorzystanie i recykling

4. podróże i transport

5. innowacyjna produkcja

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 maja 2013 r,. Projekt można zgłosić wypełniając formularz internetowy, przedstawiając go w sposób opisowy, za pomocą zdjęć lub filmów. Jesienią autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni na ceremonię rozdania nagród w Kopenhadze. Kampania Komisji Europejskiej skupia się szczególnie na pięciu krajach: Bułgarii, Litwie, Polsce, Portugalii i Włoszech. Z każdego z tych krajów jury wyłoni po pięcioro zwycięzców, których projekty zostaną zaprezentowane w ogólnokrajowych kampaniach billboardowych jesienią 2013 r.

 

Więcej informacji w j. polskim na stronie kampanii „Świat jaki lubisz, klimat który ci odpowiada”: http://world-you-like.europa.eu/pl/. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://world-you-like.europa.eu/pl/przyklady-sukcesu/zglos-swoj-projekt/regulamin-konkursu/

 

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami konkursu na adres: eu-climate-action@worldyoulike.eu