Drukuj

Złóż wniosek w programie „Inteligentna Energia Europa 2013″

Informujemy o otwartym zaproszeniu do składania wniosków z programu „Inteligentna Energia Europa 2013” ( CIP-IEE), który wspiera wzrost efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, promuje też efektywność energetyczną i użycie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Priorytety oraz działania IEE na 2013 r:

•    Priorytet 1: SAVE: Efektywność energetyczna (15,6 mln euro)
-Działanie 1.1 SAVE – Konsumenci i produkty
-Działanie 1.2. SAVE- Businesses
-Działanie1.3 SAVE – Usługi efektywności energetycznej oraz zobowiązania
•    Priorytet 2: ALTENER: Nowe i odnawialne źródła energii (  12,6 mln euro)
-Działanie 2.1 ALTENER – Elektryczność z odnawialnych źródeł energii
-Działanie2.2 ALTENER – Ogrzewanie i chłodzenie z odnawialnych źródeł energii
-Działanie 2.3 ALTENER – Bioenergia
-Działanie 2.4 ALTENER – Konsumenci energii odnawialnej
•    Priorytet 3 STEER: Energia w transporcie ( 9,6 mln euro)
-Działanie 3.1 STEER – Efektywność energetyczna w transporcie
- Działanie 3.2 STEER – Czyste oraz efektywne energetycznie pojazdy
•    Priorytet 4 Inicjatywy zintegrowane (27,2 mln euro)
-Działanie 4.1 Efektywność energetyczna oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
-Działanie 4.2 Budowanie umiejętności; inicjatywa budowania zrównoważonego potencjału ludzkiego –szkolenie i kwalifikacje w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej
-Działanie 4.3 Kierowanie lokalną energią
-Działanie 4.4 Mobilizowanie Lokalnych Inwestycji Energetycznych (Mobilising Local Energy Investments (MLEI)).

Całkowity budżet programu to 65 mln euro, kontrybucja środków wspólnotowych będzie wynosić do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Termin składania aplikacji z programu IEE upływa 8 maja 2013 r. o godz. 17:00.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_for_proposals/call_2013.pdf  oraz na stronie polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego IEE  http://www.cip.gov.pl/iee-kpkkape  KPK organizuje również sesje informacyjne dla potencjalnych aplikantów w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku (najbliższa sesja odbędzie się 5 marca w Gdańsku). więcej informacji