Drukuj

Inwestowanie w regiony i miasta Europy – konferencja w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o możliwości udziału w „Investing in Europe’s regions and cities” – „Inwestowanie w regiony i miasta Europy” – konferencji Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która odbędzie się 13 maja 2013 r. w Komitecie Regionów w Brukseli.

Celem wydarzenia jest omówienie aktualnej sytuacji finansowej oraz przyszłej perspektywy jeśli chodzi o długoterminowe inwestycje w europejskich miastach i regionach, z uwzględnieniem roli instrumentów finansowych EBI oraz funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, podczas sesji plenarnych oraz 3 równoległych paneli tematycznych:

1) Wpływ kryzysu na autonomiczność europejskich władz lokalnych i regionalnych;

2) Zabezpieczanie finansowania oraz partnerstwa publiczno prywatnego na rzecz jakościowych inwestycji;

3) Władze lokalne i regionalne jako partnerzy tworzenia zrównoważonych polityk budżetowych.

 

Konferencja skierowana jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych, przedstawicieli instytucji UE, banków, instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, a także stowarzyszeń, przedsiębiorstw i uniwersytetów.

 

Aby zarejestrować się na konferencję, do 5 maja br. należy wypełnić formularz on-line: kliknij tutaj

 

Program konferencji

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie:

http://www.cor.europa.eu/en/news/events/Pages/finance-conference.aspx