Drukuj

Dni informacyjne – Horyzont 2020

Informujemy, że Komisja Europejska organizuje dni informacyjne programu Horyzont 2020. W dniu 22 listopada spotkanie będzie dotyczyło warunków przyszłych zaproszeń do składania wniosków z zakresu zdrowia, zmian demograficznych i dobrobytu, oraz 25 listopada spotkanie dotyczące funduszy dla MŚP. Oba wydarzenia będzie można śledzić na żywo on-line.

Horyzont 2020 jest nowym programem wspólnotowym na lata 2014-2020, który wspierać będzie badania i innowacje. Horyzont 2020 jest następcą 7. Programu Ramowego (FP7), Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Budżet programu to ponad 70 miliardów euro. Zostanie on podzielony między trzy priorytety: wzmocnienie bazy naukowej, wzmocnienie wiodącej pozycji w przemyśle oraz wyzwań społecznych. Z programu będą mogły korzystać ośrodki badawcze, uniwersytety, innowacyjne przedsiębiorstwa, MŚP, partnerstwa publiczno-prywatne itd.

Piątek,  22 listopada: Horyzont 2020: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt ( “Health, demographic change and wellbeing”) (Centre Albert Borschette, rue Froissart 36, 1040 Bruksela)

Sesja otwierająca i 4 sesje tematyczne:

•             Horizon 2020 “Health, demographic change and wellbeing”: new funding opportunities and how to benefit from them.

•             ICT for health and ageing well

•             Funding opportunities for SMEs

•             Horiozn 2020 “Health, demographic change and wellbeing”: understanding the rules for participation in detail

•             >From omics to health promotion – novel approaches and collaborations

Program: http://ec.europa.eu/research/health/pdf/health-infoday-programme-22112013_en.pdf

Możliwość śledzenia sesji on-line w dniu konferencji na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html

 

Poniedziałek, 25 listopada 2013, godz. 9:30-17:00, “MŚP w programie Horyzont 2020” (SMEs in Horizon 2020)

Sesja informacyjna przygotowana z myślę o organizacjach publicznych i niepublicznych wspierających MŚP.  Podczas sesji poruszone zostaną kwestie praktycznego wdrożenia różnego rodzaju wsparcia dla MŚP (w tym nowe instrument dla MŚP oraz dostęp MŚP do kapitału ryzyka).Tematyka sesji obejmować będzie:

•             Instrumenty MŚP

•             Projekty współpracy

•             Dostęp do kapitału ryzyka

•             Działania Marie Skłodowska-Curie

•             Eurostars (2014-2020)

•             Innowacje w MŚP

•             Portal uczestników

Możliwość śledzenia sesji on-line w dniu konferencji na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=h2020_event

 

Więcej informacji o programie Horyzont 2020 na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none