Drukuj

Polska 2030 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. Założeniami systemu zarządzania rozwojem Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK) ma wskazywać główne trendy i wyzwania, wynikające zarówno z rozwoju wewnętrznego kraju, jak i zmian w jego otoczeniu zewnętrznym oraz stanowić kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję rozwoju kraju w perspektywie do roku 2030, z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospodarczego, środowiskowego, terytorialnego i instytucjonalnego.

Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest o przedstawienie najważniejszych 25 decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określa także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych.

Osiąganie strategicznego celu kluczowego będzie możliwe dzięki trzem filarom zadaniowym:

Innowacyjności (modernizacji),

Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji),

Efektywności.

Polska2030 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju