Drukuj

Wspólnotowe

Strategia Europa 2020

Inicjatywy Wspólnotowe

Pakiet legislacyjny Polityki Spójności 2014-2020

Krajowe

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Krajowy Program Reform

Strategie Sektorowe

Umowa Partnerstwa przyjęta przez Radę Ministrów 08.01.2014 r.

Załącznik do Umowy Partnerstwa – 08.01.2014 r.

Umowa Partnerstwa przyjęta przez Komisję Europejską 23.05.2014 r.

Regionalne

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego

Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego do 2019

Program_Rozwoju_Lubuskiej_Turystyki_do_2020r_część_I

Program_Rozwoju_Lubuskiej_Turystyki_do_2020r_część_II

Strategia_Polityki_Społecznej_Województwa_Lubuskiego

Załącznik_do_Strategii_Polityki_Społecznej_Województwa_Lubuskiego

Lubuska_Strategia_Ochrony_Zdrowia – projekt (styczeń_2014)

Strategia_Rozwoju_Kultury_Województwa_Lubuskiego

Strategia_Rozwoju_Transportu Województwa Lubuskiego

Lubuska_Strategia_Zatrudnienia_na_lata_2011-2020

Strategia_Energetyki_Województwa_Lubuskiego

Załącznik 1_do_Strategii_Energetyki_Województwa_Lubuskiego

Załącznik 2 do_Strategii_Energetyki_Województwa_Lubuskiego

Załącznik 3_do_Strategii_Energetyki_Województwa_Lubuskiego

Załącznik 4_do_Strategii_Energetyki_Województwa_Lubuskiego

Załącznik 5_do_Strategii_Energetyki_Województwa_Lubuskiego

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Założenia RPO – Lubuskie 2020

Pierwszy Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Drugi Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Trzeci Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Czwarty Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Piąty Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Wersja 5.1 Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – dokument przekazany do KE

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – przyjęty Decyzją KE C(2014)10024 z dnia 16.12.2014 r. (ZWL – 20.01.15)