Drukuj

rozporządzenia szczegółowe dotyczące:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Funduszu Spójności,

rozporządzenia dotyczące:

  • celu „Europejska współpraca terytorialna”,
  • europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej,

rozporządzenia w sprawie:

  • Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,
  • Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych,