Drukuj

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – Raport końcowy

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem prac związanych z badaniem ewaluacyjnym ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, pn. „Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” prezentujemy poniżej Raport końcowy wraz z załącznikami z przedmiotowego badania.

Głównym celem badania była ocena Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przed jego rozpoczęciem, optymalizacja zapisów oraz zwiększenie jakości dokumentu. Badanie ewaluacyjne również posłużyło identyfikacji i ocenie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu, pod kątem trafności i spójności oraz możliwości wynikających z jego realizacji, w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społeczno – ekonomicznych regionu.

 

 

Streszczenie_Raportu_końcowego_RPO-L2020

Ewaluacja_ex-ante_Raport_końcowy_RPO-L2020

Ewaluacja_ex-ante_Raport_końcowy_RPO-L2020_załączniki