Drukuj

Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, które firma Geoprofit realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Głównym celem badania jest ocena bieżących interwencji realizowanych w ramach SRWL 2020. Podczas badania ocenie zostaną poddane następujące elementy: aktualność przyjętych założeń rozwojowych, osiągnięte na danym etapie wdrażania rezultaty, postęp osiągnięcia celów, wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania. W rezultacie sformułowane zostaną wnioski i rekomendacje, które zostaną wykorzystane przy dalszym wdrażaniu SRWL 2020.

 W ramach projektu Wykonawca badania – Geoprofit przeprowadza szereg badań ilościowych i jakościowych, w tym m.in. pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i wybranych organizacji regionalnych, którzy posiadają wiedzę o stanie zaawansowania realizacji kluczowych inwestycji i programów w województwie oraz potrafią wytłumaczyć zidentyfikowane przez nas trendy w wartościach wskaźników monitoringu.

Realizacja wywiadów IDI ma na celu zgromadzenie wiedzy na temat: (1) działań podejmowanych w województwie dla realizacji poszczególnych celów; (2) oceny działań podejmowanych w województwie dla realizacji poszczególnych celów; (3) sukcesów i (4) barier w ramach realizacji celów; (5) oceny systemu zarządzania i wdrażania Strategii; (6) zakresu wypełniania odpowiedzialności poszczególnych organizacji w ramach procesu realizacji Strategii.

W związku z powyższym Wykonawca może zwrócić się do Państwa w celu przeprowadzenia badania (wywiadu) w dogodnym dla Państwa terminie. Badanie realizowane będzie w terminie 28.05-03.06.2015 r.

List polecający z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (do pobrania).