Drukuj

Innowacyjna gospodarka, a własność intelektualna

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce to temat konferencji, która odbyła się w piątek, 7 listopada w zielonogórskim Hotelu Ruben. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki i biznesu. Na zaproszenie marszałek Elżbiety Polak udział wzięła także prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak. – W dziedzinie zgłaszanych wynalazków i przyznawanych patentów jesteśmy niestety na szarym końcu i mówię to otwarcie – powiedziała marszałek Polak. – Jesteśmy po to, by to zmienić.

To właśnie wynalazki, patenty oraz liczba absolwentów kierunków ścisłych są wskaźnikami, które bierze się pod uwagę w badaniach innowacyjności regionu – mówiła marszałek Polak. – W pojęciach innowacyjności często błądzimy, bo to nie tylko wynalazki techniczne, ale także nowoczesne metody zarządzania. Steve Jobs ujął to najlepiej: to nowy sposób działania, przynoszący pozytywne zmiany. W regionie lubuskim mamy ambitne plany, inwestowanie musi być przemyślane, polegające na otwieraniu umysłów. Chcemy by tutaj były dobrze płatne miejsca pracy, co przekłada się bezpośrednio na jakość życia. Region powinien być zrównoważony pod względem społecznym i gospodarczym, a także efektywnie zarządzany. Wszystkie nasze priorytety są zapisane w Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego. Będziemy sięgać po fundusze na gospodarkę i innowacje z programu regionalnego, ale także z programów krajowych.
Na finansowanie innowacji w gospodarce, w samym Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020, będzie przeznaczone 50 mln euro. – Te pieniądze będę trafiały przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy sobie kupią badania w uczelnianych ośrodkach badawczych – mówiła marszałek. – Nie musimy posiadać wielkich laboratoriów badawczych, w naszym regionie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego można to robić poprzez zlecanie badań w parkach naukowo-technologicznych.
Marszałek podkreśliła, że szczególnie premiowane będą projekty, które ulokują się w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Przypomnijmy, że rekomendowane przez Zarząd Województwa obszary inteligentnych specjalizacji to:

1.        Zielona gospodarka (Ekoinnowacje) – ta specjalizacja zawiera m.in. technologie środowiskowe, biogospodarkę, wysoko-zaawansowane usługi środowiskowe, inne branże wspomagające.

2.        Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny – ta specjalizacja odnosi się do przemysłu motoryzacyjnego, metalowego, drzewnego, meblarskiego i papierniczego, a także przemysłu wydobywczego, który stanowi w Lubuskiem obszar strategiczny, dający szansę na intensywny rozwój w niedalekiej przyszłości.

3.        Zdrowie i jakość życia (Eko-rozwój) – ta specjalizacja obejmuje technologie i usługi medyczne, profilaktykę i rehabilitację, turystykę zdrowotną, zdrową i bezpieczną żywność (również produkty regionalne).

4.        Współpraca i kooperacja biznesowa (kapitał społeczny) – ta specjalizacja wyznacza kierunek wspomagający poprzez współdziałanie na rzecz innych dziedzin, szczególną rolę wyznacza tutaj sektor ICT.

O ochronie własności intelektualnej i procedurach patentowych uczestnicy konferencji dowiedzieli się z pierwszej ręki, od prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. – W państwa województwie jest ogromny potencjał jeśli chodzi o wzornictwo przemysłowe. Ale warunek jest taki, że od początku procesu produkcyjnego musi być ścisła współpraca pracowni projektowej z zespołem konstruktorów – mówi prezes Adamczak, nawiązując do przykładu bydgoskiej Pesy, producenta m.in. nowoczesnych szynobusów, które robią furorę na Zachodzie. – Wzornictwo przemysłowe to bardzo ważna dziedzina ze sfery patentowej. Człowiek ma taką naturę, że nie zawsze kupuje to, co najlepsze pod względem technicznym, ale także to, co jest funkcjonalne i ładnie wygląda.
Prezes Adamczak mówiła też o znaczeniu marki i znaku towarowego. Przykładem jest Coca Cola. Wartość jej znaku towarowego jest obecnie wyceniana na 70 mld dolarów, a i tak Coca Colę wyprzedziły już takie marki jak Apple i Google. – Aż 70 proc. wartości całej firmy Coca Cola to wartość jej znaku towarowego – podkreśliła dr Adamczak.
Prelegenci konferencji to eksperci w dziedzinie ochrony własności intelektualnej oraz praktycy, którzy osiągnęli znaczne sukcesy w tej dziedzinie i chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami z lubuskimi przedsiębiorcami.
Na spotkaniu przedstawione zostały przydatne informacje dla innowatorów oraz potencjał lubuskich jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie transferu nowoczesnych technologii skierowanego do firm. Była to okazja do pozyskania wiedzy na temat możliwości wsparcia procesu patentowania oraz nabywania własności intelektualnych środkami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Spotkanie organizowane było we współpracy Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prezentacje z konferencji:

Lubuskie – Region Konkurencyjny i Innowacyjny – Elżbieta Polak Marszałek Woj. Lubuskiego

Postęp wiedzy i rozwoju – Lechosław Ciupik

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce – Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP

Problemy zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – Justyna Cięgotura

Własność intelektualna w uczelniach wyższych i ośrodkach badawczych – prof Andrzej Pieczyński Prorektor UZ

Park Technologii I Logistyki Przemysłu Interior w Nowej Soli – Andrzej Matłoka

Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Piotr Gramza

Transfer technologii a sektor MSP – wyzwania i bariery – Paweł Żebrowski

Konsorcjum LUKON – Grzegorz Szulc ITEO

Ścieżka komercjalizacji wynalazków w praktyce – Agnieszka Turynska

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych – Grzegorz Cieśla

Modulacja w układach z falownikami napięcia – Piotr Leżyński