Drukuj

Dokumenty unijne wyznaczające politykę rozwoju na najbliższe lata stawiają przed państwami członkowskimi oraz regionami nowe wyzwanie – każdy z nich określić powinien, w jakiej dziedzinie, branży będzie się specjalizował i ująć to w swojej strategii rozwoju. Zalecenie to staje się dla wszystkich regionów obligatoryjne, gdyż przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji (ang. smart specialisation) warunkuje możliwość pozyskania części funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.