Drukuj

Jest ostateczna decyzja – Lubuskie dostanie 906,1 mln euro!

Znamy już ostateczną decyzję dotyczącą alokacji środków na regionalne programy operacyjne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak wynika z Umowy Partnerstwa, która określa kierunki interwencji unijnej w Polsce do województwa lubuskiego trafi 906,1 mln euro, z czego 653,4 mln euro przeznaczone zostanie na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 252,7 mln euro na Europejski Fundusz Społeczny.