Drukuj

Kolejny program zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała Program Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniający efektywne funkcjonowanie całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych w Polsce w kolejnej perspektywie.Podobnie jak obecnie, Program Pomoc Techniczna koncentrować się będzie na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych. Kontynuowane będą szkolenia, zwłaszcza w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, a także działania edukacyjne i informacyjne.

W programie wyodrębnione zostały 4 priorytety:

1) Zasoby ludzkie – alokacja 491,6 mln euro:

  • wykwalifikowane i kompetentne zasoby w instytucjach wdrażających politykę spójności w latach 2014-2020.

2) Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności – alokacja 32,8 mln euro:

  • sprawnie działające i dobrze wyposażone instytucje realizujące politykę spójności.

3) Potencjał beneficjentów funduszy europejskich – alokacja 157,5 mln euro:

  • skuteczni beneficjenci aplikujący o środki unijne i sprawnie realizujący projekty europejskie.

4) Informacja i promocja – alokacja 18,2 mln euro:

  • poinformowane i świadome społeczeństwo korzystające z oficjalnych źródeł informacji na temat Funduszy Europejskich.

więcej informacji pod linkiem