Drukuj

Konkluzje Rady dotyczące kompromisu Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020

W związku z osiągniętym kompromisem dot. Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020 prezentujemy Konkluzje Rady. Planowany budżet na realizację celów Polityki Spójności – poddział 1b „Spójność gospodarcza, społeczna, terytorialna” opisany jest na str. 10-23. Podane kwoty odnoszą się do środków Polityki Spójności UE ogółem (wszystkie regiony UE).

 

Ponadto, po zaakceptowaniu WRF przez Parlament Europejski możliwe będzie dokończenie procesu negocjacji pakietu rozporządzeń Polityki Spójności określających warunki i zasady wydatkowania jej środków. Prezydencja Irlandzka przewiduje zakończenie negocjacji do czerwca 2013 r.

Konkluzje Rady MFF 8-02-2013