Drukuj

Konkursu RegioStars 2015

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o rozpoczęciu konkursu RegioStars 2015 organizowanego przez Komisję Europejską- Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, do którego regiony NUTS2  mogą  zgłaszać najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane w Europie przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.

W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

  1. ROZWÓJ INTELIGENTNY — uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej
  2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY — stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa
  3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU — integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  4. CITYSTAR — przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania.

 

Zgłoszenia można nadsyłać w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 r.  Wszelkie pytania należy przesłać na adres regio-stars@ec.europa.eu

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników, dokument zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród zamieszczono w j. angielskim, niemieckim i francuskim na  stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm