Drukuj

Konsultacje nowej polityki dot. BHP

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o  otwartym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego procesie konsultacji w sprawie kształtu nowej unijnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem jest zebranie informacji i wkładu do oceny Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i higieny pracy 2007-2012, które posłuży do zidentyfikowania obecnych i przyszłych wyzwań bezpieczeństwa i higieny miejsc pracy. Konsultacje skierowane są do przedstawicieli władz publicznych krajów członkowskich UE, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, grup interesariuszy i  ekspertów z tej dziedziny, a także obywateli.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy do 26 sierpnia 2013 r. wypełnić kwestionariusz on-line: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety  dostępny w wersji angielskiej.

Opiniowane dokumenty dostępne są na stronie:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=13&furtherConsult=yes

W przypadku szczegółowych pytań, informacji udziela Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Unit B3, E-mail: EMPL-CONSULTATION-OSH@ec.europa.eu