Drukuj

Konsultacje projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Szanowni Państwo,

22 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 25 i 20 sierpnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Głównym celem sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Programu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w aktualnościach oraz pod linkiem podanym poniżej.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, a Koordynatorem Krajowym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-niemiecką Grupę Roboczą.

W celu zgłoszenia uwag na temat projektu Programu i/lub raportu, należy wypełnić  on-line właściwy formularz zgłaszania uwag (link do strony z formularzem poniżej).

Treść Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko a także formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Aktualności – Konsultacje Programu Współpracy INTERREG VA