Drukuj

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020

30 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska 2014-2020. Konsultacje potrwają do 2 września 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

Termin zgłaszania uwag upływa 2 września 2014 r.

Link do projektu Programu:

http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/Documents/Program_Wspolpracy_Litwa_Polska_wersja_polska_tlumaczenie_robocze.pdf

oraz

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/Konsultacje_publiczne_projektu_Programu_Wspolpracy_INTERREG_Litwa_Polska_2014_2020.aspx

Natomiast uwagi do projektu można zgłaszać poprzez bezpośredni formularz zgłaszania uwag:

https://konsultacje.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=0A4E9C5BB69CDD4AC1257D20001A492C