Drukuj

Konsultacje RPO z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu

W poniedziałek, 13 maja, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu konsultacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, które adresowane było do organizacji otoczenia biznesu.

Podczas spotkania z instytucjami otoczenia biznesu marszałek Elżbieta Polak omówiła wszystkie obszary tematycznie RPO – 11 osi priorytetowych i typy projektów, które mogą być realizowane przez przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu oraz podział alokacji pomiędzy osie. Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zapoznali się także z działalnością wydziału przedsiębiorczości urzędu marszałkowskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak skutecznie wykorzystać środki finansowe w nowej perspektywie.

Wsparcie dla MŚP

Jednym z głównych obszarów tematycznych było wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które jak wielokrotnie podkreślała marszałek są motorem napędowym rozwoju gospodarki naszego regionu. E. Polak mówiła o potrzebie aktywizacji i promowania przedsiębiorczości. - W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrobiliśmy projekt Lubuski Przedsiębiorca promujący dobre praktyki. To zdecydowanie zaktywizowało społeczeństwo. Powstał też cykl reportaży o przedsiębiorczych Lubuszanach, które były doskonałym bodźcem do działania dla kolejnych osób – przekonywała marszałek.

Budownictwo mieszkaniowe, a rozwój gospodarki

Podczas spotkania poruszona została kwestia finansowania adaptacji nieruchomości na terenach powojskowych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Pytał o to Zenon Bambrowicz z Lubuskiej Izby Budownictwa. -  Jeżeli będziemy mieli środki na budownictwo mieszkaniowe to samorządy z tego skorzystają, skorzystają lubuskie firmy budowlane i skorzystamy wszyscy – mówił.  Pozytywnie do pomysłu odniosła się marszałek Elżbieta Polak – Te inwestycje mogą wpisywać się w Strategiczne Obszary Interwencji określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – przekonywała.

Wsparcie dla obszarów wiejskich

Przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu pytali, czy będzie możliwość finansowania ze środków RPO 2020 projektów, których zabraknie w nowej perspektywie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki poruszył także kwestię wzmocnienia i rozwoju gospodarstw w gminach wiejskich, w których często nie ma szans na utworzenie chociażby średniego przedsiębiorstwa. – Można rozwijać te obszary poprzez rozwój gospodarstw i ich sieciowanie. Musimy mieć jednak na to fundusze. Powinniśmy też walczyć o to, aby gospodarstwa były wielofunkcyjne i by w ramach RPO mogły się rozwijać przemysł rolno-spożywczy. Powinno się także stworzyć warunki do współpracy producentów rolnych w celu promocji polskiej żywności na rynku europejskim – przekonywał.

Mapa partnerów i dobre szkolenia

Miłosz Czopek ze Stowarzyszenia Odnowy Samorządu we Wschowie zaproponował stworzenie powiatowych inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcie działań umożliwiających zrzeszanie się drobnych przedsiębiorców np. w klastrach oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez umożliwienie finansowania studiów dualnych. Podkreślał także istotę przeznaczenia dalszych środków na tworzenie terenów inwestycyjnych. Mówił również o stworzeniu mapy dobrych partnerów – przedsiębiorców z całego województwa.
Marta Nadrzycka-Soczek z Fundacji Przedsiębiorczość w Żarach, zwróciła uwagę, iż szkolenia oferowane przedsiębiorcom w nowej perspektywie powinny odpowiadać na zdiagnozowane, realne potrzeby firm.

Podczas konsultacji do dyspozycji potencjalnych beneficjentów i osób zainteresowanych nową perspektywą finansową są eksperci UMWL. Na bieżąco wyjaśniają wątpliwości, odpowiadają na pytania, tłumaczą na czym polega specyfika Regionalnego Programu Operacyjnego.

Założenia RPO 2020 – prezentacja

Prezentacja COIE