Drukuj

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla RPO – Lubuskie 2020

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, iż w dniach od 3 do 24 marca 2014 r. odbędą się konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla środowiska.

Pobierz pliki:

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uwagi dotyczące Prognozy będzie można zgłaszać w terminie do 24 marca 2014 r. na adres: b.kobiernik@lubuskie.pl

Pobierz pliki:

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG OOŚ

Z dokumentami będzie można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, ul. Podgórna 7, 65-065 Zielona Góra,  pokój 49

Dopuszcza się również pisemne wniesienie uwag na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, ul. Podgórna 7, 65-065 Zielona Góra.

Uwagi i wnioski zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie na którym zostaną zaprezentowane zapisy projektu Prognozy oddziaływania na środowisko. Termin i miejsce spotkania:

Sala kameralna p. 1.  Międzyrzecki Ośrodek Kultury,

20 marca 2014 r. (czwartek)

ul. Konstytucji 3 Maja 30
66-300 Międzyrzecz

GODZINA 11.00-14.00

Serdecznie zapraszamy.