Drukuj

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku.

 

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje będą trwały od 14 listopada 2013 r. do 18 grudnia 2013 r.

 Wnioski i uwagi do dokumentu można składać na formularzu dostępnym na stronie

Link do dokumentu i formularza zgłaszania uwag  

pocztą tradycyjną oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:  turystyka@lubuskie.pl.

Uwagi przyjmowane są również w siedzibie Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 4, w pok. 109.

Na ww. stronie dostępny jest projekt Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki, Prognoza oddziaływania na środowisko przedmiotowego Programu oraz formularz zgłaszania uwag.