Drukuj

Konsultacje wytycznych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Szanowni Państwo

Na stronie Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) w zakładce dotyczącej Funduszy na lata 2014-2020 – Wytyczne zamieszczane są do konsultacji wszystkie wytyczne dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Zgłaszane uwagi, rekomendacje są pomocne w tworzeniu dokumentów, które będą obowiązywać wszystkich korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach programów regionalnych oraz krajowych w latach 2014-2020.

Link do strony:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1678