Drukuj

Konsultacje z przedstawicielami szkół wyższych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, część 2

W Gorzowie Wielkopolskim 4 marca, odbyła się druga konferencja poświęcona nowej perspektywie RPO i możliwościom, jakie otwierają się przed szkolnictwem wyższym na dofinansowanie ich planów rozwojowych.

Otwierając konferencję Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak podkreśliła jak ważny jest dobry plan, strategia i wizja działań przy opracowywaniu dokumentów strategicznych regionu.  - Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego ma służyć wzrostowi jakości życia, dynamizowaniu konkurencyjnej gospodarki, zwiększeniu spójności regionu – powiedziała Marszałek. To, co jest ważne w założeniach nowego programu, to: nacisk na innowacyjność, wysoką dostępność teleinformatyczną i transportową, społeczną i terytorialną spójność oraz efektywne zarządzanie regionem. Na początku konferencji marszałek Elżbieta Polak podpisała porozumienie o współpracy z Lubuskim Klastrem Metalowym, które ma na celu podnoszenie konkurencyjności i rozwój innowacyjny lubuskich przedsiębiorstw oraz promowanie idei klasteringu. – Mam nadzieję, że to porozumienie przyczyni się do zmian, bo w zakresie innowacyjności mamy wiele do zrobienia – powiedziała marszałek.

Podczas konferencji zaprezentowano także stopień realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Następnie o planach rozwojowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie mówiła jej rektor prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Zastępca prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Ewa Piekarz przybliżyła zadania miasta w kontekście Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. O ośrodku mówił też Marek Wróblewski, prezes zarządu, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. Obecni na konferencji byli także Dziekan zamiejscowego wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie, prof. Zdzisław Adach, który również przedstawił dorobek oraz plany przyszłości uczelni.

załączniki

Założenia RPO 2020

Podsumowanie wdrażania LRPO

Stan prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Prezentacja PWSZ w Gorzowie Wlkp.

Prezentacja Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Prezentacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.