Drukuj

Konsultacje z przedstawicielami szkół wyższych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

O przyszłości szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w dniu 22 lutego. Na zaproszenie Marszałek Elżbiety Polak odpowiedzieli przedstawiciele uczelni wyższych. Kolejne spotkanie odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 4 marca.

Otwierając konferencję, Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego podkreśliła duże znaczenie lubuskich uczelni wyższych w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy. – Najwięcej zależy od Was, dlatego pisząc program postanowiliśmy zrobić odrębne spotkanie z przedstawicielami uczelni. Nowy okres programowania to kontynuacja polityki spójności. Nasza Strategia Rozwoju Województwa wyznacza kierunki na perspektywę 2020 – mówiła marszałek. Elżbieta Polak przedstawiła cele i kierunki rozwoju województwa. Omówiła cele tematyczne obejmujące wsparcie, które może być skierowane do uczelni wyższych. Wyjaśniła, w jakich obszarach będzie można ubiegać się o środki z RPO oraz zaprezentowała koncepcję osi priorytetowych powstającego Programu. Podkreśliła, iż nowy program będzie nakierowany na innowacyjny rozwój, który ma być katalizatorem wzrostu gospodarki regionu. Marszałek tłumaczyła także, jak zostały podzielone środki w nowej perspektywie i zapowiedziała, że będzie czyniła starania aby dla naszego regionu przypadło więcej niż przewidziane 728 mln euro. Marszałek przedstawiła również stan prac nad nowym programem.

Na spotkaniu obecni byli rektorzy i pracownicy naukowi lubuskich szkół wyższych m.in: Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Tadeusz Kuczyński, Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie – dr Wiesław Miczulski, Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach – dr Wiesław Jamrożek i Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim – Roman Gawroniak.

Rektorzy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przedstawili wizje i kierunki rozwoju uczelni w najbliższym okresie. W dyskusji poruszano kwestię przyszłości lubuskich uczelni wyższych.


Podsumowanie wdrażania LRPO

Założenia RPO 2020

Stan prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Prezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie