Drukuj

Konsultujemy Założenia RPO – Lubuskie 2020 z NGO

W najbliższym czasie w dniu 19 lipca br. w Gorzowie Wielkopolskim w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ul. Teatralnej 26 o godzinie 11:00 odbędą się konsultacje Założeń RPO – Lubuskie 2020. Kolejne spotkanie konsultacyjne planowane jest w dniu 22 lipca br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze o godzinie 9:30.

Tematyka tych dwóch spotkań skierowana jest szczególnie do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego. Zgodnie z zasadą partnerstwa, którą kieruje się Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, prowadzenie konsultacji społecznych powinno swoim zasięgiem obejmować jak najszerszą grupę mieszkańców. Mając na uwadze jak wiele stowarzyszeń i fundacji działa na obszarze województwa zdecydowano się poświęcić dwa oddzielne spotkania z przedstawicielami trzeciego sektora. Liczymy na Państwa aktywny udział przy tworzeniu planu rozwoju Lubuskiego w latach 2014-2020.

Agenda konferencji:

Agenda_konferencji_GW_19.07.13

Agenda_konferencji_ZG_22.07.13