Drukuj

Kontrakt Terytorialny – drugi etap

Podpisany 14 listopada br. Kontrakt Terytorialny między stroną rządową reprezentowaną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza i stroną samorządową reprezentowaną prze Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak oraz Wicemarszałka Województwa Macieja Szykułę ,to początek procesu wspólnego zarządzania rozwojem , określania celów i wytyczania kierunków zmian w zarządzaniu politykami publicznymi i ich finansowaniu.

Podpisany dokument to pierwszy etap i wstępne porozumienie obu stron. Drugi etap rozpocznie się niebawem i będzie dotyczyć zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ten etap rozpocznie się po zatwierdzeniu RPO – Lubuskie 2020przez Komisję Europejską i otworzy możliwość renegocjacji dotychczasowych zapisów Kontraktu oraz rozszerzenia listy przedsięwzięć w nim zawartych.  RPO Lubuskie 2020 będzie źródłem finansowania wielu znaczących przedsięwzięć, jego przyjęcie przez Komisję Europejską jest niezbędnym elementem kolejnych kroków dotyczących prac nad Kontraktem Terytorialnym. Podczas renegocjacji powrócimy przede wszystkim do włączenia do Kontraktu Terytorialnego takich przedsięwzięć jak: utworzenia Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii w Zielonej Górze, utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  na północy regiony czy inwestycji w ramach modernizacji Wojewódzkiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Poniżej prezentujemy listę przedsięwzięć zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego

KONTRAKT TERYTORIALNY- PROJEKTY