Drukuj

Kreatywna Europa dla filmowców

Informujemy o otwartych zaproszeniach do składania wniosków z programu wspólnotowego „Kreatywna Europa” – podprogram „Media”.

W ramach programu finansuje się tworzenie europejskich utworów audiowizualnych, zwłaszcza filmów kinowych i telewizyjnych, takich jak filmy fabularne, dokumentalne, filmy dla dzieci i filmy animowane, a także produkcji interaktywnych, takich jak gry video i materiały multimedialne o zwiększonym potencjale transgranicznego rozpowszechniania; a także działania wspierające europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją audiowizualną, zwłaszcza niezależne przedsiębiorstwa produkcyjne, w celu ułatwienia europejskich i światowych koprodukcji utworów audiowizualnych, w tym utworów telewizyjnych.

 

Opublikowane przez Komisję Europejską zaproszenia do składania wniosków:

 

1)      EAC/S30/2013: Wsparcie na rzecz rozwijania pojedynczych projektów i finansowanie udzielane pakietom projektów.

Całkowity budżet dostępny w ramach zaproszenia: 17,5 mln EUR, terminy składania aplikacji:

  • w przypadku pojedynczych projektów 28 lutego 2014 oraz 06 czerwca 2014 r.
  • w przypadku finansowania pakietów projektów: 28 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje, treść zaproszenia w j. polskim oraz wytyczne: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_7_en.htm

 

2)      EAC/S24/2013: Wsparcie dla ujmowania europejskich utworów audiowizualnych w ramówkach telewizyjnych

Całkowity budżet dostępny w ramach zaproszenia: 11,8 mln EUR. Termin składania aplikacji upływa: 28. lutego 2014 r. oraz 13 czerwca 2014 r. Szczegółowe informacje, treść zaproszenia w j. polskim oraz wytyczne: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_8_en.htm

 

3)      EAC/S22/2013: Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich – program „Cinema Selective”

Całkowity budżet dostępny w ramach zaproszenia: 8 mln EUR. Termin składania aplikacji upływa: 28. lutego 2014 oraz 2. lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje, treść zaproszenia w j. polskim oraz wytyczne: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_5_en.htm

 

4)      EAC/S32/2013: Wsparcie dla festiwali filmowych

Całkowity budżet dostępny w ramach zaproszenia: 3,25 mln EUR. Termin składania aplikacji upływa:

  • w przypadku działań rozpoczynających się w okresie od 1.5.2014 do 31.10.2014: 28. lutego 2014 r.
  • w przypadku działań rozpoczynających się w okresie od 1.11.2014 do 30.4.2015: 4. lipca 2014r.

Szczegółowe informacje, treść zaproszenia w j. polskim oraz wytyczne: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm

 

 

Więcej informacji na temat otwartych zaproszeń do składania wniosków z podprogramu „Media” na naszej stronie internetowej: http://www.bruksela.lubuskie.pl/news,593  oraz na stronie programu „Kreatywna Europa”: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm