Drukuj

MAMA MOŻE WSZYSTKO – spotkanie w Gorzowie Wlkp.

We wtorek 25 listopada 2014 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkie mamy planujące powrócić na rynek pracy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie z cyklu „Mama może wszystko” skierowane jest do kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  Pierwsze prelekcje tego typu odbyły się w naszym województwie w latach poprzednich. Mamy miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w czterech miastach: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Słubicach i Żaganiu.

Spotkanie dotyczyć będzie m.in. możliwości założenia działalności gospodarczej, odbycia stażów czy doposażenia stanowiska pracy. Podczas spotkania uczestniczki otrzymają również praktyczne informacje od osoby, której udało się pozyskać mikropożyczkę na założenie własnej firmy. Tegorocznym novum podczas spotkania będzie wykład poświęcony profilaktyce raka piersi. Nie zabraknie także informacji nt. działań skierowanych do mam dzieci w wieku 0-3 lata, jak również do samych maluchów.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mamy z dziećmi . Podczas gdy mamy będą brały udział w prelekcji, dzieci spędzą czas na zabawie pod opieką wykwalifikowanej kadry. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek.

Termin: 25 listopada 2014 r.
Godzina: 9:30 – 14:30
Miejsce: Sala Zabaw Acapulco – Nova Park, ul. Przemysłowa 2 w Gorzowie Wlkp.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie do dnia 24 listopada 2014 r. zgłoszenia na adres mailowy: lpi@lubuskie.pl  (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz imienia i wieku dziecka). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 95 7390-377, -386, -378.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w spotkaniu wezmą tylko zgłoszone osoby! Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/MAMA-MOZE-WSZYSTKO-spotkanie-w-Gorzowie-Wlkp2

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.