Drukuj

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

prezentujemy Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020, które określają wysokość pomocy inwestycyjnej jaka może być przyznana w danym regionie kraju.

Ponadto zamieszczamy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określającego obszary kraju, w których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej oraz maksymalne intensywności pomocy obowiązujące w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Projekt_rozporządzenia_RM_07.08.2013