Drukuj

Materiały pokonferencyjne pt. Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy

Szanowni Państwo!

8 lutego 2013 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, której tematem były Regionalne Systemy Innowacji w Polsce.

 Prezentacje konferencyjne oraz wersja elektroniczna raportu są dostępne pod adresem:

http://badania.parp.gov.pl/index/more/31258