Drukuj

Naukowe podejście do sztuki

W imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego i Biura Wystaw Artystycznych pragniemy zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki”, która odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 22-24 maja.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą problematyką twórczości artystycznej oraz jej upowszechniania. Jej celem jest próba zestawienia dyskursów, konfrontacja rozmaitych głosów w refleksji nad relacjami twórczości artystycznej i edukacji. Podczas trzech dni wykładów, prezentacji i warsztatów spotkają się zarówno twórcy, którym bliskie są kwestie edukacji artystycznej, jak i osoby zaangażowane w proces kształcenia. Pojawią się także teoretycy zajmujący się kwestiami edukacji estetycznej, kultury artystycznej wyznaczający ich praktykowanie w standardy edukacji. Wydarzeniem towarzyszącym cele konferencji będzie projekt realizowany przez pracowników oraz studentów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. W jego zamyśle uczelnia może być nie tylko miejscem edukacji i poszerzania wiedzy, ale także przestrzenią generowania twórczego potencjału – miejscem sztuki. Otwarcie obrad i wystawy nastąpi 22 maja o godz. 10:00 w auli Instytutu Sztuk Wizualnych budynek A-24 ul. Wiśniowa 10.

Do pobrania: Program konferencji