Drukuj

Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

W latach 2014-2020 będą  wspierane projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i Środowisko oraz regionalne programy.

Nowa perspektywy niesie za sobą kolejne wsparcie na projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym.  Nie powinny się one ograniczać tylko do metod tradycyjnych. Muszą również uwzględniać metody przyrodnicze – na przykład odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, gdzie rzeki mogłyby okresowo wylewać, co zredukowałoby zagrożenie dla położonych w dół zlewni terenów zurbanizowanych. Do wsparcia ze środków unijnych 2014-2020 kwalifikować się będą także takie projekty jak przebudowa kanalizacji deszczowej w miastach czy promowanie bardziej oszczędnego gospodarowania wodą. Finansowane będą również projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Działania związane ze wsparciem gospodarki wodnej będą realizowane na poziomie krajowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w regionalnych programach operacyjnych. Na poziomie regionalnym wsparcie dotyczyć będzie głównie projektów z zakresu rozwoju tzw. małej retencji oraz sieci kanalizacyjnych poniżej 10 tys. RLM.