Drukuj

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego firma AGROTEC Polska realizuje badanie pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 – 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

Obecnie prowadzony jest etap prac badawczych polegających na wywiadach indywidualnych (m.in. z przedsiębiorcami, osobami, które założyły działalność gospodarczą w ramach środków pomocowych UE, osobami bezrobotnymi planującymi założyć działalność gospodarczą, przedsiębiorstwami korzystającymi z zewnętrznego finansowania inwestycji) lub wywiadach fokusowych z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów finansowych w województwie lubuskim oraz innymi instytucjami finansowymi z terenu województwa.

Udział w badaniu jest dobrowolny i bezpłatny. W przypadku wątpliwości związanych z udzielaniem informacji, uczestniczeniem w badaniu prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Programowania Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, panią Martą Kolczyńską (tel. 68-456-54-55, e-mail: m.kolczynska@lubuskie.pl) lub panem Tomaszem Przybyła (tel. 68-456-54-55, e-mail: t.przybyla@lubuskie.pl).