Drukuj

Pakiet Legislacyjny na lata 2014-2020

 

20 grudnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 347 został opublikowany pakiet legislacyjny Polityki Spójności na lata 2014-2020

Link do strony: Przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020