Drukuj

„Pełno spraw dla niepełnosprawnych” – spotkanie w Zielonej Górze

W środę 19 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ulicy Chrobrego 1-3-5 odbędzie się spotkanie informacyjne z cyklu „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Spotkanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających osobom niepełnosprawnym szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią im wejście na rynek pracy. Uczestnikom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na założenie działalności gospodarczej czy dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Swoją działalność przedstawią też instytucje, które na co dzień zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie do dnia 18 listopada 2014 r. do godziny 15:00 zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie:

http://www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Pelno-spraw-dla-niepelnosprawnych-spotkanie-w-Zielonej-Gorze

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 4565 535.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w spotkaniu wezmą tylko zgłoszone osoby! Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.