Drukuj

Porozumienie w sprawie realizacji gorzowskiego ZIT-u podpisane

18 grudnia 2013 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim zawarto porozumienie dotyczącego wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Dokument podpisał Prezydent Gorzowa i wójtowie gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa
i Santoka – tworzących wspólny obszar funkcjonalny. W uroczystości udział wzięła Marszałek Województwa Elżbieta Polak.

Dzięki Porozumieniu możliwa będzie absorpcja środków w przyszłej perspektywie unijnej z nowego instrumentu finansowego – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Środki te przeznaczone będą na wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.  ZIT-y powstają w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Adresatami wsparcia są miasta wojewódzkie i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie. Samorządy działać będą
w zawiązanych na zasadzie partnerstwa Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, co da im szanse na pozyskiwanie także dodatkowych środków z programów krajowych (głównie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) na działania komplementarne do zadań realizowanych w ramach ZIT.

W województwie lubuskim, jako jedynym w kraju, funkcjonować będą dwa ZIT-y, osobny dla Gorzowa i Zielonej Góry.

Lubuskie na realizację ZIT na terenie dwóch Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) otrzymało z tzw. rezerwy programowej 66,6 mln euro, w tym 58,9 mln euro
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 7,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację ZIT Gorzowa Wlkp. przeznaczonych zostało 30,47 mln EUR z rezerwy programowej. Alokacja ta zostanie również uzupełniona o środki wyodrębnione specjalnie na ZIT z podstawowej puli RPO – Lubuskie 2020.

Pani Marszałek podkreślała, że jest to olbrzymia i niepowtarzalna szansa dla miasta
i obszaru z nim powiązanego zaznaczając, iż ZIT Gorzowa uzupełniony wsparciem z RPO Lubuskie 2020 wyniesie ponad 200 mln PLN. Wśród szczególnie istotnych przedsięwzięć Marszałek wymieniła: „Przebudowę ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie” oraz projekt „Łączą nas rzeki”.

Obok ZIT i Regionalnego Programu Operacyjnego Miasto Gorzów ma także możliwość ubiegania się o środki z programów krajowych np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tych środków Gorzów planuje realizację projektu pn: „Zintegrowany System Komunikacji Publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.” oraz „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – etap II szkoły artystyczne”. Dzięki temu, że projekty te będą komplementarne do zadań realizowanych z ZIT, mają większą szansę na uzyskanie dofinansowania z POIŚ.

 

Obszary wsparcia, w ramach których realizowane będą projekty w formule ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.:

  • Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego (rewitalizacja społeczno – gospodarcza);
  • Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych (w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej);
  • Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (w tym zbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza).