Drukuj

Position Paper w języku polskim

Prezentujemy przetłumaczony na język polski wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej „Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in POLAND for the period 2014-2020″, który określa podstawowe uwarunkowania i proponowane kierunki interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (Funduszy WRS) w perspektywie 2014-2020 w układzie tematycznym.

Dokument ten  stanowi podstawę mandatu negocjacyjnego Komisji do zawarcia z Polską Umowy Partnerstwa.

 

Załącznik do pobrania