Drukuj

Powiaty krośnieński i zielonogórski konsultowały RPO 2020

Mieszkańcy powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu założeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Program jest bardzo dynamiczny i cały czas się zmienia. Czekamy na państwa propozycje, bo razem go tworzymy. Zależy mi, żeby między nami była dobra komunikacja, żebyście byli państwo doskonale zorientowani. Mamy wszyscy wpływ na kształt tego programu – mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Marszałek E. Polak podkreślała, że w nowej perspektywie największy nacisk kładziony będzie na gospodarkę innowacyjną i inteligentną. Przedstawiła także założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 omawiając 11 osi priorytetowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego od grudnia ubiegłego roku prowadzi kampanię informacyjną na temat założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach konsultacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego odbyły się spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z udziałem m.in. minister Elżbiety Bieńkowskiej i marszałek Elżbiety Polak. Cyklicznie odbywają się konsultacje w regionie. Zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie nad założeniami Programu dyskutowali przedstawiciele środowisk akademickich oraz samorządowych wszystkich szczebli.
Konsultacje w powiatach zaplanowane są do końca czerwca. Poza tym odbędą się spotkania branżowe –dla środowisk biznesowych oraz organizacji pozarządowych. Marszałek Elżbieta Polak podkreśla, że szerokie konsultacje społeczne i merytoryczna kampania informacyjna są niezbędne, by wspólnie zaprogramować przyszłość regionu na kolejne lata. – Do wydania mamy na razie prawie 800 mln euro. Pomóżcie nam dobrze je zainwestować – mówiła marszałek na spotkaniu z samorządowcami w Zielonej Górze.

Podczas konsultacji do dyspozycji potencjalnych beneficjentów i osób zainteresowanych nową perspektywą finansową są eksperci UMWL. Na bieżąco wyjaśniają wątpliwości, odpowiadają na pytania, tłumaczą na czym polega specyfika Regionalnego Programu Operacyjnego.