Drukuj

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności trafił do Sejmu

8 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt decyzją Rady Ministrów został skierowany do dalszych prac Parlamentu.

Link do strony z projektem ustawy:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/178357/katalog/178394

Rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.