Drukuj

Przedstawiciele klastrów spotkają się w Warszawie

Informujemy, że związek pracodawców „Klastry Polskie” http://www.klastrypolskie.pl/, zrzeszający animatorów ponad 30 klastrów gospodarczych z całej Polski, organizuje 3 czerwca 2013 roku w Warszawie, I Kongres Klastrów Polskich.

Kongres będzie podzielony na dwa panele dyskusyjne. Na pierwszym panelu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Finansowanie klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Zasady, szanse, zagrożenia.

2. Nowa perspektywa finansowa UE, opinie na temat nowych zasad finansowania klastrów.

3.  Omówienie tematów związanych z problematyką klastrową w Polsce.

Druga dyskusja panelowa, pt: „Klastry, jako regionalne narzędzie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Szanse, wyzwania, ograniczenia” będzie się koncentrowała na dwóch zagadnieniach:

1. Utrzymanie struktury podmiotowej gospodarki europejskiej opartej na przedsiębiorstwach MSP jako gwaranta zamożności społeczeństw w dobie zmian globalizacyjnych.

2. Czy współczesna organizacja systemu podatkowego jest dostosowana do współczesnej gospodarki globalnej?

Pełny program Pierwszego I Kongresu Klastrów Polskich znajduje się na stronie: http://www.kongresklastrow.pl/program/

Kongres, którego partnerami są przedstawiciele kilkunastu klastrów z 6 województw, otworzą min.:

Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP;

Janusz Piechociński – Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki;

Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego;

Olgierd Dziekoński – Minister w Kancelarii Prezydenta RP;

Ponadto swoje uczestnictwo zapowiedzieli min.:

Maciej Dzierżanowski  - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, lider analizy klastrowej;

Grażyna Henclewska – Wiceminister Gospodarki;

Jacek Guliński – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Bożena Lubińska- Kasprzak  - Prezes PARP-u;

Dariusz Szewczyk  - Wiceprezes PARP-u.

Głównym koordynatorem Kongresu Klastrów Polskich jest Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie (e-mail: b.wegrzynek@gmail.com, tel.: 531 274 051), więcej informacji na stronie: http://www.kongresklastrow.pl/kontakt/  .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie proszone są dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową: http://www.kongresklastrow.pl/rejestracja-uczestnika/. Ze względu na limit miejsc organizatorzy poinformują za pośrednictwem poczty elektronicznej o uzyskaniu akredytacji na Kongres.