Drukuj

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakt Terytorialny

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakty Terytorialne (KT) dla siedmiu kolejnych województw. Wskazują one priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.

Rząd przyjął kontrakty dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Następnie musza one zostać zatwierdzone przez Zarządy Województw. Umożliwi to ich podpisanie przez strony – rządową oraz samorządową – w najbliższym możliwym czasie. Dotychczas zawarte zostały dwa kontrakty – dla województwa śląskiego (podpisany 25 września br.) i podlaskiego (27 września br.).

Bliższe informacje:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Kontrakty_na_rozwoj_20141104.aspx