Drukuj

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie przedstawiło ekspertyzę „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach”, która została przygotowana przez Instytutowi Rozwoju Miast. Oprócz propozycji zmian prawnych, które mogłyby zostać wprowadzono w dalszym ciągu prac na Krajową Polityką Miejską, ekspertyza zawiera propozycje dot. prowadzenia działań rewitalizacyjnych w ramach regionalnych programów operacyjnych w nowym okresie programowania polityki spójności (2014-2020).

Ekspertyza_cz_1

Ekspertyza_cz_2