Drukuj

Robocze spotkanie przedsiębiorców na Wydziale Mechanicznym UZ

W dniu 24 stycznia 2014 roku na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie z władzami Wydziału z przedstawicielami 13 przedsiębiorstw działających w województwie lubuskim w branży metalowej. Spotkanie poświęcone było kreowaniu innowacyjnych projektów przez firmy z branży metalowej w ścisłej współpracy z naukowcami. Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Pan prof. Sławomir Kłos przedstawił możliwości kooperacji z biznesem w oparciu o bazę naukową oraz zaplecze badawcze Wydziału. Uzupełnieniem tej oferty są również studia podyplomowe ukierunkowane na praktyczne aspekty i realia branży metalowej zaprezentowane przez Panią Prodziekan prof. Justynę Patalas-Maliszewską. W spotkaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli: Pan Tomasza Przybyła, który przedstawił możliwości wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RPO Lubuskie-2020 oraz Pan Adrian Mirosławski, który omówił cel i charakter współpracy pomiędzy biznesem i nauką w kontekście rozwoju innowacji w województwie lubuskim.

W ramach dyskusji pojawiły się głosy odnoszące się do warunków finansowania innowacji ze środków publicznych, informowania przedsiębiorców o zaplanowanych konkursach na dofinansowanie projektów oraz roli jaką odgrywać będą parki technologiczne w regionie.

 Tematyka innowacyjnych projektów w branży metalowej będzie kontynuowana podczas kolejnego spotkania zaplanowanego w marcu 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

 Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naukowcami prosimy o kontakt: e-mail innowacje@lubuskie.pl, tel. 68 45 65 463.

Oferta dla przemysłu Wydziału Mechanicznego UZ – 2014

Programy_2014-2020_24.01.14_UZ_Mechanika