Drukuj

Rozpoczynamy badanie ewaluacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zlecił badanie ewaluacyjne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, pn. „Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które przeprowadzone będzie przez niezależnych ewaluatowów.

Głównym celem przedmiotowego badania jest ocena Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przed jego rozpoczęciem, optymalizacja zapisów oraz zwiększenie jakości dokumentu. Badanie ewaluacyjne będzie służyć również identyfikacji i ocenie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu, pod kątem trafności i spójności oraz możliwości wynikających z jego realizacji, w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społeczno – ekonomicznych.

Wykonawcą badania jest firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Osobą pełniącą funkcję Koordynatora badania jest Pan Artur Janiszewski. Natomiast osobą odpowiedzialną za prowadzone badanie ze strony Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego jest Pan Tomasz Przybyła. W przypadku wszelkich wątpliwości odnośnie realizowanego badania lub współpracy z Wykonawcą, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 68 456 54 55.

 

Badanie rozpoczęło się 14 listopada 2013 r., natomiast zakończenie zaplanowane jest w I kw 2014 r.