Drukuj

RPO – Lubuskie 2020 bez tajemnic

W dniu 14 maja zorganizowane zostało spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z grupą roboczą  ds. RPO – Lubuskie 2020 oraz dyrektorami Departamentów UMWL. W trakcie spotkania Pracowniczki i Pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej zaprezentowali Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  w wersji przekazanej do Komisji Europejskiej.

 

Aktualna wersja programu regionalnego przed miesiącem została przesłana do Komisji Europejskiej. Niebawem rozpoczną się negocjacje, które określą ostateczny kształt RPO – Lubuskie 2020.

 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentów wdrożeniowych dla realizacji programu operacyjnego, planuje się że pod koniec wakacji zostanie przedstawiony zarys uszczegółowienia RPO – Lubuskie 2020, który zawierać będzie informacje, na które czekają nasi beneficjenci czyli: podział alokacji na poszczególne działania, kryteria dostępności, tryby naborów projektów oraz szczegóły dotyczące oceny składanych projektów.

 

 

Prezentacja

RPO-L2020