Drukuj

RPO – Lubuskie 2020 przesłane do Brukseli!

 

Po konsultacjach społecznych i pozytywnej opinii Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, marszałek Elżbieta Polak 10 kwietnia oficjalnie wysłała nasz Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 do Komisji Europejskiej w Brukseli. Po zatwierdzeniu tego Programu, ruszą wypłaty funduszy europejskich dla regionu, czyli 906,1 mln euro do roku 2020.

Prace nad tym najważniejszym dokumentem z punktu widzenia wdrażania nowych funduszy dla Lubuskiego, wkraczają w decydującą fazę. Zgodnie z planem, RPO Lubuskie 2020 trafił 10 kwietnia do Brukseli. Ostateczny kształt Programu będzie efektem ustaleń z Komisją Europejską.  RPO musi odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie inwestycji. W polityce spójności następuje zwrot w kierunku wspierania realnej gospodarki, innowacji i trwałego wzrostu.

Przypomnijmy, że lubuski RPO ma już za sobą prawie półtoraroczny etap konsultacji społecznych i uzgodnień. Od lutego 2013 r. odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, które w styczniu br. zostały podsumowane. Łącznie wpłynęło 513 uwag od rozmaitych organizacji, instytucji i stowarzyszeń, z których 152 zostało uwzględnionych przez zarząd województwa. Jednocześnie projekt RPO trafił do wszystkich ministerstw, które zgłosiły łącznie 148 uwag. W marcu br. Program był prezentowany przez marszałek Elżbietę Polak podczas rundy opiniowania jedenastu regionalnych programów operacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Wówczas nasz RPO uzyskał pozytywną opinię Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy UE, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw i wielu instytucji państwowych.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – wersja 5.1 – przesłany do KE