Drukuj

Specjalne Strefy Ekonomiczne w nowej perspektywie

W kolejnym okresie programowania, podobnie jak obecnie, wsparcie Specjalnych Stref Ekonomicznych będzie pośrednie – skierowane zostanie do podmiotów zlokalizowanych na ich terenie, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.
Przypomnijmy, iż obecnie inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) dofinansowane były z budżetu Unii Europejskiej, a więc Programów Innowacyjna Gospodarka  (PO IG), Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz programów regionalnych (RPO). Działania w ramach PO IG realizowane na terenie SSE, koncentrowały się na zwiększaniu ich atrakcyjności jako miejsc do lokowania inwestycji.  Również PO RPW nie wspiera bezpośrednio stref, choć niektóre inwestycje były realizowane w ich pobliżu bądź też na ich obszarze.  Dotyczy to na przykład projektów w zakresie budowy i uruchomienia parków przemysłowych oraz technologicznych, a także inkubatorów technologicznych, czy też przygotowania terenów pod inwestycje  a także przedsięwzięcia takie jak np. przygotowywanie kampanii promocyjnych strefy.

Odnosząc się do przyszłości, należy zwrócić uwagę na podobieństwo zasad dotyczących wsparcia SSE teraz i po 2013 roku.  W PO Inteligentny Rozwój, tak jak w PO IG, nie wyodrębniono instrumentu dedykowanego SSE, nie będą one także wyszególnione jako beneficjenci. Nie mniej jednak, podmioty nimi zarządzające będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zasadach ogólnych.

Z poziomu regionalnego Specjalne Strefy Ekonomiczne będą mogły korzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorstwom. W kontekście pomocy dla Instytucji Otoczenia Biznesu, w niewielkim stopniu finansowana będzie ich działalność. Fundusze Europejskie będą przeznaczane na profesjonalizację ich usług, rozwój inkubatorów technologicznych oraz projekty realizowane przez klastry.

Ważną zasadą wydatkowania środków po 2013 r. będzie ich koncentracja na inwestycjach przynoszących realne korzyści gospodarcze, związane głównie z wewnętrznymi potencjałami regionów, czyli inteligentnymi specjalizacjami. Dlatego tak ważne jest efektywne zaplanowanie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak by były one ważnymi aktorami Regionalnych Systemów Innowacji oraz aby w przyszłości stały się konkurencyjne zarówno na krajowym jak i globalnym rynku.