Drukuj

Spotkania dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Cykl spotkań dotyczących zasad realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. we współpracy z biurem Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp. organizuje spotkania informacyjne, dotyczące zasad realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007- 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

-       procedura składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pro Europa Viadrina;

-       działania oraz wydatki kwalifikowalne dotyczące projektów;

-       realizacja i rozliczanie projektów;

-       obowiązek informacyjny i publikacyjny wnioskodawcy.

Spotkania w powyższej tematyce organizowane są w związku ze wznowieniem naborów wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych.

Dodatkowo specjalista ds. Funduszy Europejskich z LPI w Gorzowie Wlkp. przedstawi działalność i ofertę usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość skorzystania z materiałów informacyjno-promocyjnych.

 Harmonogram spotkań:

  • 12.03.2015 r., godz. 10:00 – 13:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107, sala numer 216 (termin przesyłania zgłoszeń – 10.03.2015 r.);
  • 16.03.2015 r., godz. 10:00 – 13:00, Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, sala nr 104 (termin przesyłania zgłoszeń – 13.03.2015 r.);
  • 18.03.2015 r., godz. 10:00 – 13:00, Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, sala nr 202 (termin przesyłania zgłoszeń – 16.03.2015 r.).

Biuro Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzanych spotkań.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.euroregion-viadrina.pl/content/cykl-szkole%C5%84-dotycz%C4%85cych-zasad-realizacji-projekt%C3%B3w-w-ramach-funduszu-ma%C5%82ych-projekt%C3%B3w-i-p-0

Zgłoszenie należy przesłać pod nr faxu: 95 7358461 lub na adres poczty elektronicznej: info@euroregiona-viadrina.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Euroregionu Pro Europa Viadrina, tel. 95 7358447.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.